Un fior

Un fior adînc ce trece pe alături dar te pătrunde de parcă ar trece prin tine, un gînd ce predomina o zi întreagă şi un surîs de îţi rămîne în memorie o viaţa întreagă.

Mă duce gîndul la un chip angelic ce nu-şi are asemănare, la un chip ce redă începutul, acel început mult aşteptat, acel început ce nu-şi are sfîrşit. Este doar o iluzie sau este un adevăr, este un gînd sau o dulce închipuire.
Un fior ce străpunge inima şi o teamă ce-ţi străpunge sufletul ,este acel fior de care ţi-a fost frică, e acel fior de care te-ai ferit, pînă în momentul cînd singur l-ai găsit.
Nu poţi sa-ţi închipui fior mai dulce si mai blînd, nici gînd mai înfricoşător atunci cînd ştii că totul poate să dispară, dintr-o simplă vorbă amară.
Un fior  simţit şi un gînd neprihănit.