Dragostea ta

În zarea roşie adinioarea
Stai pe pietre şi-asculţi marea
Cum  se zbate şi s-alintă
Te uimeşte şi te-ncîntă

Precum dragostea ta mare
Vrea şi cere loc sub soare
Cerşeşte zi de zi în stradă
Ar vrea barem cineva s-o vadă

Şi nu s-o fure, ci s-o ia
Căci tu o dai, numai de-ar vrea
O-mparţi şi-o dăruieşti mereu
Total culoarea sufletului tău.