Trandafir îngheţat

E toamnă, ultimul trandafir a îngheţat
E frig şi dragostea s-a spulberat
Şi nu-i îngheţul vinovat să ştii
E starea sufletului şi a inimii

Eu am rămas sculptată în ochii acelui netot
A mai rămas doar gol acolo unde erai tot
Gîndurile se rătăcesc, zboară în neştire
Se pierde în linişte şi ură ultima privire

A îngheţat pînă şi firul de mătase
Cu care împleteam iubirea ce rămase
Împleteam iluzii ce s-au destrămat
Şi a rămas doar trandafirul îngheţat.